بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی و دو راهکار برای رفع تعهد ارزی

 

 

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی و دو راهکار برای رفع تعهد ارزی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپناwww.ppna.ir

 

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی و دو راهکار برای رفع تعهد ارزی

 بر اساس جدیدترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، صادرکنندگانی که به شیوه زیر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند:

 واردات ارز به صورت اسکناس: بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۹ مجاز است.

ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین): به‌صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف است.

در صورت اعلام درصد رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی قرار خواهد گرفت.