اطلاعیه انجمن همگن پلاستیک در خصوص طرح افق

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه انجمن همگن پلاستیک

در ۷۸۴امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران مقرر شد اعضا مشکلات خود در خصوص سامانه افق را به دفتر انجمن منعکس نمایند تا توسط هیات مدیره در نهادهای ذیربط پیگیری شود.

لذا دبیرخانه انجمن از اعضای محترم درخواست میکند نظرات و مشکلات خود را چه به صورت مجازی و چه به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند