رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

انجمن ملی پلیمر اطلاعیه صادر کرده است که جمله ای تاریخی دارد:

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

انجمن ملی پلیمر اطلاعیه صادر کرده است که جمله ای عجیب دارد:

... اینکه برخی انتقاد و مخالفت را به عقده گشایی فردی و جمعی تقلیل داده اند

نشانه ای از موفقیت رویکرد جدید انجمن ملی است و عزم تصمیم سازان این عرصه را در ادامه این مسیر برای تحول صنایع تکمیلی پتروشیمی چند برابر کرده است...

 

احتمالا منظور انجمن ملی از عقده گشایی جمعی نامه های تشکل هایی مثل: اتحادیه پلاستیک تهران با حدود 3000 عضو، انجمن همگن پلاستیک با 1133 عضو، اتحادیه ظروف یک بار مصرف شهریار با 554 عضو، اتحادیه پلاستیک ری با 1000 عضو، انستیتو بسته بندی ایران با 200 عضو ، خوشه پلاستیک 450 عضو ،  اتحادیه پلاستیک مشهد با 500 عضو، خانه صنعت و معدن استان یزد و ... بوده است که جملگی گفته اند انجمن ملی پلیمر را به عنوان نماینده خود قبول ندارند.

در مورد عقده گشایی فردی توضیح بیشتری نداده اند تا از سوی متهمان پاسخ روشن تری بگیرند

 

نکته عجیب تر اینکه با این همه مخالف انجمن ملی پلیمر خود را تصمیم ساز صنایع تکمیلی پتروشیمی معرفی کرده است.

 

Go to top