رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

انجمن ملی پلیمر همچنان در سردرگمی، آقای ذکایی، کجایی؟

 

انجمن ملی پلیمر همچنان در سردرگمی، آقای ذکایی، کجایی؟

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

انجمن ملی پلیمر همچنان در سردرگمی، آقای ذکایی، کجایی؟


◼️در گروه وابسته انجمن ملی پلیمر آمده است: پیرو اعتراض انجمن ملی به آیین نامه اجرایی قانون کمک به سازماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی ... جلسه ای برگزار شد

➕قانون کمک به سازماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوص اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شده و به تازگی توسط رییس جمهور ابلاغ گردیده (تصویر خبر خبرگزاری دولت را نشان می دهد که 15 اردیبهشت ماه 99 ابلاغ شده است) و تازه به دست وزارت صمت رسیده و آیین نامه ای ندارد که شما به آن اعتراض کرده اید.
◼️هنوز آیین نامه ای ننوشته اند که شما اعتراض کرده اید. موضوع اخذ عوارض از پسماندهای مخرب و قانون کمک به سازماندهی پسماندهای عادی دو موضوع کاملا متفاوت است... باید به اولی اعتراض می کردید...

 

سعید ذکایی پیگیر موضوع بازیافت در انجمن ملی پلیمر است

Go to top