شرکت صنایع پلاستیک خوزستان 100عدد بسته پذیرایی به پرسنل بیمارستان اهدا کرد

 

شرکت صنایع پلاستیک خوزستان 100عدد بسته پذیرایی به پرسنل بیمارستان اهدا کرد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

شرکت صنایع پلاستیک خوزستان 100عدد بسته پذیرایی به پرسنل بیمارستان اهدا کرد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بزرگ دزفول شرک صنایع پلاستیک خوزستان 101عدد بسته میان وعده به پاس تشکر و قدردانی از زحمات پرسنل زحمتکش وکادر درمان بیمارستان در مقابله با ویروس کرونا اهدا کرد که توسط نماینده ی این شرکت تحویل بیمارستان داده شد.