کارنامه بورس کالا در حوزه مواد پتروشیمی 15 اردیبهشت 99

 

کارنامه بورس کالا در حوزه مواد پتروشیمی - پلیمری 15 اردیبهشت 99

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

کارنامه امروز بورس کالا در حوزه مواد پتروشیمی


➕حجم عرضه:  24460 تن
➕حجم معاملات: 20965 تن
➕ارزش معاملات: 225.9 میلیارد تومان

➕درصد حجم معاملات به عرضه کل: 86 درصد
➕هفته قبل: 96 درصد