رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
چهارشنبه 13 مرداد 1400.
تاریخ شمسی :

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی به 13 مارچ 2020

 

قیمت های جهانی مواد پلیمری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی به 13 مارچ 2020

 

Go to top