پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

پیرو هماهنگی های صورت گرفته از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محصول پلی اتیلن سنگین گرید 8200B در روز سه شنبه مورخ 1398/12/06 برای خریداران این ماده در شرکت بورس کالا عرضه خواهد شد.