اعتصاب غذای چهار روزه کارکنان پتروشیمی غدیر

اعتصاب غذای چهار روزه کارکنان پتروشیمی غدیر

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اعتصاب غذای چهار روزه کارکنان پتروشیمی غدیر
کارکنان غدیر به میزان حقوق و مزایای خود اعتراض دارند.
کارکنان پتروشیمی غدیر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر به علت پرداخت نشدن کامل حقوق و مزایا برای چهارمین روز دست به اعتصاب غذا زدند./ خورنا