ارامنه ایران 6 ژانویه را بعنوان سالروز تولد عیسی مسیح جشن می گیرند.

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

ارامنه ایران 6 ژانویه را بعنوان سالروز تولد عیسی مسیح جشن می گیرند.
تاریخ دقیقی برای میلاد مسیح در تاریخ و یا در انجیل تعیین نشده است. به لحاظ تاریخی، تمامی کلیساهای مسیحی تولد مسیح را در روز 6 ژانویه جشن می گرفتند و این روند تا قرن چهارم ادامه داشت. در این زمان، تاریخ میلاد مسیح از 6 ژانویه به 25 دسامبر تغییر پیدا کرد تا یکی از اعیاد مربوط به تولد خورشید را که در تاریخ 25 دسامبر جشن گرفته می شد تحت الشعاع قرار دهند. برای تضعیف و مقهور کردن این جشن بت پرستانه، مقامات کلیسا 25 دسامبر را به عنوان تاریخ رسمی تولد حضرت مسیح تعیین کردند و 6 ژانویه را به عنوان جشن تجلی و ظهور حضرت مسیح نامیدند.
به دلیل اینکه چنین جشنهایی در میان ارامنه مرسوم نبود و اینکه کلیسای ارامنه پیرو کلیسای رم نبود، ارمنستان نیازی به تغییر تاریخ، روز میلاد مسیح نداشتند. بنابراین ارامنه با پا برجا ماندن به رسوم اجدادشان به جشن گرفتن کریسمس در روز 6 ژانویه ادامه دادند
در ضمن سال نو میلادی 11 دی ماه می باشد.
 منبع: آتماج