پروانه فعالیت هیات مدیره اتحادیه پلاستیک تهران برای چهار سال صادر شد

 

پروانه فعالیت هیات مدیره اتحادیه پلاستیک تهران برای چهار سال صادر شد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

پروانه فعالیت هیات مدیره اتحادیه پلاستیک تهران برای چهار سال صادر شد