جلسه ی شورای سیاست گذاری نمایشگاه لاستیک و پلاستیک مشهد

 

جلسه ی شورای سیاست گذاری نمایشگاه لاستیک و پلاستیک مشهد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

جلسه ی شورای سیاست گذاری نمایشگاه لاستیک و پلاستیک مشهد

با حضور:
➕اسلامی رئیس اتحادیه لاستیک و پلاستیک خراسان رضوی
➕تیموری عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادر کنندگان استان خراسان رضوی
➕توکلی:نماینده ی خانه صنعت و معدن
➕مشرفی مدیر امور توسعه اتاق اصناف
➕محبی و علوی نمایشگاه بین المللی مشهد
➕احمدی، نیکوفکر و مفیدی پور مجری نمایشگاه لاستیک و پلاستیک مشهد
▪️نمایشگاه پلاستیک مشهد 12 تا 15 دی ماه سال جاری برگزار می شود