رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 مجمع عمومی انجمن ملی پلیمر برگزار شد و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند

مجمع عمومی انجمن ملی پلیمر برگزار شد و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند

سعید ترکمان دهنوی
مسعود جمالی
سعید زکایی
سید سعید زمان زاده
محمد رضا داورپناه
منصور قدیمی
علی رضا ترک
محمد رضا شاکری
برمک قنبرپور

بازرس مهدی پورقاضی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top