ابتکار و ولخرجی سازمان میوه تره بار شهرداری تهران برای فرهنگ سازی استفاده نکردن از کیسه های پلاستیکی

 

ابتکار و ولخرجی زیاد سازمان میوه تره بار شهرداری تهران برای فرهنگ سازی استفاده نکردن از کیسه های پلاستیکی + تصویر

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

ابتکار و ولخرجی سازمان میوه تره بار شهرداری تهران برای فرهنگ سازی استفاده نکردن از کیسه های پلاستیکی