فردا جمعی از صنعتگران و مدیران برخی تشکل ها با حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

 

شنیده های پپنا: ارائه گزارش وضعیت صنایع پایین دست پتروشیمی در دیدار یکی از فعالان صنایع پلاستیک با مقام معظم رهبری

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir): فردا جمعی از صنعتگران و مدیران برخی تشکل ها با حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد. در این دیدار تعداد کمی از فعالان صنعت پلاستیک حضور دارند.

بر اساس شنیده ها یکی از مدیران تشکل های صنایع پلاستیک، گزارش جامعی از وضعیت صنایع پایین دستی کشور را خدمت مقام رهبری ارائه خواهد کرد.

برای اولین بار است یکی از فعالان صنایع پلاستیک گزارش وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی را به صورت رو در رو به سمع و نظر مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور می رساند.

 

 

این خبر تکمیل می شود.