مقایسه معاملات محصولات پتروشیمی منتهی به هفته ی جاری نسبت به هفته ی گذشته

 

باز هم کاهش معاملات محصولات پتروشیمی نسبت به هفته گذشته

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

مقایسه معاملات محصولات پتروشیمی منتهی به هفته ی جاری نسبت به هفته ی گذشته

حجم کل عرضه : ۷۶۱۰۸ تن
حجم کل تقاضا : ۵۴۸۲۲ تن
حجم معاملات : ۴۵۶۷۴ تن
درصد معاملات انجام شده : ۶۰ درصد
ارزش معاملات : ۴۳۸ میلیارد تومان

تغییرات هفته ی جاری نسبت به هفته‌ی گذشته :

حجم عرضه : ۴۴۹- تن
حجم تقاضا : ۵۵۴۵- تن
حجم معاملات : ۴۳۳۹ - تن
ارزش معاملات : ۳۹- میلیارد تومان