جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم - سالن 35

در این سالن پاویون خارجی ها هم حضور دارند

جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم