جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم - سالن میلاد طبقه دوم

 

جانمایی نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم