اطلاعیه پانزدهم: مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست در گروه ماشین آلات به اطلاع می رساند جانمایی این گروه کالایی روز یکشنبه 20 مرداد ساعت 11 صبح برگزار می شود.

جانمایی بخش ماشین آلات در ایران پلاست سیزدهم

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه پانزدهم: مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست در گروه ماشین آلات به اطلاع می رساند جانمایی این گروه کالایی روز یکشنبه 20 مرداد ساعت 11 صبح برگزار می شود.


سالن 38 بی (سالن قرمز رنگ و سالن 6و 7) به روی علاقه مندان گشوده می شود.
با توجه به اینکه ایران پلاست در قسمت غرب نمایشگاه است و 6 و 7 در قسمت شرقی نمایشگاه احتمالا ترافیک جانمایی روی سالن 38 بی خواهد بود و سالن 6 و 7 علاقه مندان کمتری داشته باشد.
سالن 38 بی بزرگتر از سالن 6 و 7 است و برعکس سالن پر ستون 6 و 7 سالن 38 بیٰٰ/ هیچ ستون آزار دهنده ای ندارد.