پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تغییر وضعیت بهین یاب برخی مواد پلیمری از فردا یکشنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۸

تغییر وضعیت بهین یاب برخی مواد پلیمری