پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

لیست قیمت خدمات آبکاری جهت  فرآیندهای عمومی توسط انجمن صنایع آبکاری اعلام شد

لیست قیمت خدمات آبکاری