خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک

 

 سپانتن: ۰۹۱۲۶۴۸۰۸۹۸       

 قهرمان نژاد: ۰۹۱۲۳۰۰۳۱۷۳

 

۳۸۰ تن هایتین ساترن ۲۰۱۱

۴۷۰تن هایتین۲۰۱۱

۶۵۰تن ظهراب۲۰۰۹

۵۰۰تن سلکس پولاد۸۸

۲۸۰تن هایتین مارس۲۰۱۵

۳۲۰ تن سینگر ۲۰۱۴

۳۰۰تن پارسیان ۸۸

۴۰۰ تن پولاد ۸۰

۵۳۸تن HQT ۲۰۰۸

۳۲۸تن HQT۲۰۱۱

۲۱۸تن HQT۲۰۰۸

@karimsepanten898