پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس جواب اظهار نظر محتشمی پور را داد. ربیعی در گفت و گوی اخیر خود گفته است:

ساخت واحد جدید پارازایلین پتروشیمی بوعلی منتفی نیست. غیر اقتصادی بودن تولید پارازایلین را قبول ندارم. تولید پارازایلین در قالب تکمیل زنجیره PET اقتصادی است. مطالعات مهندسی تمام شد، ساخت پارازایلین بوعلی امسال شتاب می‌گیرد.
چندی پیش محتشمی پور کارمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با فارس ساخت پتروشیمی بوعلی را غیر اقتصادی دانسته بود.