پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان خرداد ماه97 درمجموع به بیش از 13.26 میلیون تن و ارزش صادرات به بیش از 3 میلیارد و 158 میلیون دلار رسید.

 

به گزارش پپنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛عملکرد 20 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان خرداد ماه امسال 4 میلیون و پانصد و نود و نه هزارتن بوده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 5 میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزارتن بوده است.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی 20 مجتمع پتروشیمی مستقردرمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردر بیش از 2 میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تن بوده است.
به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درخرداد ماه امسال بیش از4.55 میلیون تن بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان خرداد ماه نیز4.089.21 هزار تن به ارزش 120.630.42 میلیارد ریال بوده است.
همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز 2.319.66 هزارتن به ارزش 59.600.55 میلیارد ریال رسید.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید درخرداد ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی خوزستان، ،اهتمام جم ، خراسان ، کربن ایران ، شیمی بافت، خارک، کرمانشاه ، نوری ،مروارید و شیراز به خود اختصاص دادند.

صادرات

  صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان خرداد ماه به رقم 5 میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار تن به ارزش 3 میلیاردو 158 میلیون دلار رسید.
مجتمع های پتروشیمی در سومین ماه سال 1397 بیش از 1 میلیون هفتصدو سی وهفت هزار تن محصول به ارزش بیش از حدود962 میلیون دلار را صادر کردند.
درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان فصل بهار بیش از 2 میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزارتن محصول به ارزش 1 میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از یک میلیون و پانصد و چهل وشش هزار تن محصول به ارزش بیش از 886 میلیون دلارروانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین تا پایان خرداد ماه، درسایر مناطق، بیش از 1 میلیون تن محصول به ارزش 636 میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با حدود 732 هزار تن و ازنظرارزشی پتروشیمی نوری با بیش از 441 میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان خرداد به خود اختصاص داد.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از 521 هزارتن صادرات توانست بیش از283 میلیون دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از 278 هزار تن محصول را به ارزش بیش از 110 میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.