اسامی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی اعلام شد. ماه گذشته ترکیب هیات رئیسه این انجمن مشخص شد.

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir): اسامی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی اعلام شد. ماه گذشته ترکیب هیات رئیسه این انجمن مشخص شد.

 

١ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺎﻭﺭ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮه

٢ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺳﻴﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ ـ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋدس

٣ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ ـ ﺧﺰﺍﻧه ﺩﺍﺭ 

٤ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺗﻘﻲ ﺧﺎﻧﻲ ـ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ هیات ﻣﺪﻳﺮ 

۵، ۶، ۷– حمید رضا صمدی، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اعضای اصلی هیات مدیره

 

ﻋﺎﺩﻝ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﻠﻴﻢ و منصور معظمی اعضای علی ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ 

ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ـ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻلی

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮﻫﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠی البدل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top