آگهی مجمع عمومی انجمن صنایع همگن پلاستیک برای روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد.

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): آگهی مجمع عمومی انجمن صنایع همگن پلاستیک برای روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد.

متن آگهی:

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن درخواست میگردد با توجه به اینکه جلسه مورخ 20/3/96 مجمع عمومی عادی اول انجمن به دلیل به حد نصاب نرسیدن رسمیت نیافت ، در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در ساعت 16:30 روز یکشنبه 25/4/96 درمحل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن وکشاورزی تهران به نشانی : تهران ،خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) ،روبروي خيابان بيست و يکم ، شماره 82 ، تشکیل خواهد شد، حضوربهم رسانند.

 

دستورجلسه:

1)    رسیدگی و اظهارنظرنسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرس

2)    بررسی و تصویب صورت های مالی انجمن

3)    انتخاب بازرس

4)    تعیین خط مشی آتی انجمن و سایر موارد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم