رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

همه ما با نام و نشان شرکت «اپل» آشنا هستیم. شاید برخی از ما یکی از دستگاه‌های ساخت این شرکت را داشته باشیم و امورات خود را با آن بگذرانیم و شاید هم نه؛ اما این موضوع هیچ تفاوتی در ماهیت اپل نمی‌کند.

ریچارد برانسون: خلاق و نوآور باشید. چیزی را خلق کنید که کار شما را برجسته سازد.

وقتی صحبت از موفقیت به میان می‌آید، دیگر داشتن حداقل‌ها راضی‌کننده نیست. برای موفقیت یک کسب‌وکار در بلندمدت، موارد زیادی نقش دارند. دو نیاز اساسی برای موفقیت بلندمدت یک شرکت، انگیزه دادن به کارکنان و برانگیختن خلاقیت آنهاست.

متن زیر برگرفته از مصاحبه‌ای با جیل کانوی 1 است که درباره تجارب خود در نایک و نقش ایجاد کمیته مسوولیت سازمانی در سطح هیات‌مدیره سخن می‌گوید.

نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد، بی‌حوصلگی در محل کار باعث افزایش زمان خیال‌بافی شده و همین امر منجر به تقویت خلاقیت می‌شود.

استاندارد ایزو 10002 (حمید رضا یوسفی)

Go to top