یادداشتی از ژاکلین ویتروم/ مترجم: افسانه محمودی یزدانی

یازده توصیه برای جلوگیری از فریب خوردن و ایجاد امنیت مالی

دوستان معمولا بخشی از زندگی هستند و کمک می‌کنند زندگی‌تان کامل شود.

با استفاده از یک رنگ خاص حرفه و کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید

حواس‌تان به این نشانه‌ها باشد:

 شاید اولویت دادن به خودمان کمی خودخواهانه به نظر آید...

از همین حالا شروع کنید و این شش گام حیاتی را پشت سر بگذارید

کیف پول خود را سبک‌تر کنید تا زندگی راحت‌تری داشته باشید.

تفاوت رفتاری ثروتمندان و آدم‌های معمولی

(انقلاب صنعتی جدید) چه تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت؟

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم