آرمان شیمی افروزمدیر: آرمان جهانگیری

تلفن: 02188005733، 02188006001

دورنگار: 02188012245

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 37 جهان آرا- پلاک 38- طبقه اول

URL: WWW.ARMANCHEMIE.COM

EMAIL: INFO@ARMANCHEMIE.COM

محصولات: تولیدکننده مواد شیمیایی، شوینده، نساجی و چرم

اطلاعات تکمیلی

Go to top