کالر پلیمر

 

 

 

نام مدیر: کالر پلیمر 

تلفن: 02155771015

دورنگار: 02155767208

نشانی:

URL:

EMAIL:

محصولات: تولید کننده مستربچ سفید، مستربچ مشکی، مستربچ رنگی، افزودنیهای پلیمری، کربنات کلسیم 

اطلاعات تکمیلی:

Go to top