هما پلاستمدیر: میرصمد صفوری

تلفن:02166810024 تا 5

دورنگار: 02166810024

نشانی: تهران- جاده ساوه- شهرک صنعتی نصیرآباده خیابان شمشاد – سرو15-پلاک17

URL:

Email:

محصولات: تولید کننده فیلم پلاستیک، کیسه پلاستیک و نایلکس

اطلاعات:

تکمیلی:

Go to top