مجید پلیمر (مهندسی)مدیر: غلام عباس ایرانپور

تلفن: 77001159،09122883201

دورنگار:02177007319

نشانی: تهران- حکیمیه بلوار نور خیابان شقایق- نگارستان هفتم- مجتمع تجاری

URL:

Email:

محصولات: مشاوره نظارت، کنترل و بازرسی و خدمات فنی و مهندسی، تولید کننده قطعات پلیمری

اطلاعات:

تکمیلی:

Go to top