شیشه و پنجره شکوهیه (صنایع)

 

 

 

 

 

 

مدیر: مهندس شمش اللهی

تلفن: 88989198،971654،88991635 تا 36

دورنگار: 88971654،02188989198

نشانی: تهران- یوسف آباد- کوچه دوم- پلاک10- واحد1

URL:

Email:

محصولات: ساخت انواع درب و پنجرهUPVCبا شیشه تک، دو و سه جداره

اطلاعات:

تکمیلی:

Go to top