نشت آب توس

 

 

 

 

 

 

مدیر: محمد امین صلاحی

تلفن: 8407907،05118409233

دورنگار: 05118407907

نشانی: مشهد- خیابان ابن سنینا- نبش پاستور- پلاک192- طبقه 3- واحد8

 URL:

Email:i

محصولات: تولید نوار و اتصالات سیستمهای آبیاری قطره ای

اطلاعات: تائیدیه سازمان آلات کشاورزی

تکمیلی:

 

 

Go to top