همگرایان تولید

گروه تولیدی فراساز البرز

کنکاش طرح نوین (فنی مهندسی)

قالب ­سازی رافی

فراوران (صنایع پلاستیک)

فرافن توس

شرق (قالب­سازی)

سامان پدیده نوین

رزین و الیاف شیشه  و فلز

در آوانسیان (قالب سازی و پلاستیک سازی)

Go to top