موسسه کامپوزیت ایرانمدیر: محمود مهرداد شکریه

تلفن: 77209063،02177491206

دورنگار: 02177491206

نشانی: تهران- نارمک- خیابان فرجام – خیابان ملک لو- دانشگاه علم وصنعت ایران

URL:

Email:

محصولات: تحقیق، توسعه، طراحی و ساخت قطعات کامپوزیتی، مشاوره و برگزاری سمینار و کنفرانس های مرتبط با صنعت کامپوزیت

اطلاعات:

تکمیلی:

Go to top