گروه بازرگانی پرشانمدیر: اصالت منش

تلفن: 03614442317،09377392400،09131631129

دورنگار: 03614442317

نشانی: کاشان- خیابان فاضل نراقی- نبش کوچه نساج-پلاک323

URL:

Email:

محصولات: فروشنده چسب های یکطرفه و دوطرفه

اطلاعات:

تکمیلی:

 

Go to top