مهندسی صنعتی اثنی عشری

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر: اثنی عشری

تلفن: 02188004780

دورنگار: 02188009654

نشانی: تهران- خیابان فاطمی- خیابان هشت بهست- خیابان سرتیپ فکوری

URL:

Email:

محصولات: تامین قطعات صنایع پلیمری و نساجی

اطلاعات:

تکمیلی: