رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
شنبه 31 ارديبهشت 1401.
تاریخ شمسی :

روز گذشته جلسه کمیته مدیریت بازار وزارت صمت با انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس در خصوص استفاده از الگوی عرضه تلفیقی در فروش های آتی محصولات دارای کسری عرضه  در بورس کالا  و تامین کامل بازار برگزار شد

جدول به هزار تن است

 

خبرگزاری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

روز گذشته جلسه کمیته مدیریت بازار وزارت صمت با انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس در خصوص استفاده از الگوی عرضه تلفیقی در فروش های آتی محصولات دارای کسری عرضه  در بورس کالا  و تامین کامل بازار برگزار شدمقرر گردید فرمول قیمت تلفیقی محصولات در هفته اتی با بورس کالا توافق و عرضه ها به مرور زمان انجام شود

برآورد نیاز ماهانه بازار داخلی به مواد پتروشیمی که بازار آن دارای کسری عرضه بوده و تقاضا بایستی با الگوی  عرضه تلفیقی تامین شود

Go to top