رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 16 آذر 1400.
تاریخ شمسی :

 لوله گسترخادمی به عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1400 انتخاب شد

 

 لوله گسترخادمی به عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1400 انتخاب شد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

برای چند سال متوالی شرکت لوله گسترخادمی به عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1400 انتخاب شد

Go to top