رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 30 شهريور 1400.
تاریخ شمسی :

صورتجلسه ۶۴ کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

صورتجلسه ۶۴ کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

صورتجلسه ۶۴ کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

خرید petصادراتی برای دارندگان سهمیه بهین یاب بدون کسر از سهمیه

Go to top