رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 30 شهريور 1400.
تاریخ شمسی :

جدیدترین قیمت پلیمرها در اول دسامبر 2021

 

 

جدیدترین قیمت پلیمرها در اول دسامبر 2021

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

جدیدترین قیمت پلیمرها در اول دسامبر 2021

 

SEA Platts as on 01-09-2021
PVC ($+80),1400
LDPE  ($+30),1420
LLDPE ($+20),1160
HD Inj ($NC),1080
HD Blow ($+10),1110
HD Film ($NC),1120
PP Raff ($NC),1185
PP Film ($NC),1195
PPCP ($NC),1200

SA Platts as on 01-09-2021
LLDPE ($NC),1220
HD Inj ($NC),1200
HD Blow ($NC),1230
HD Film ($NC),1245
PP Raff ($NC),1375
PP Film ($NC),1385
PPCP ($NC),1415

FEA Platts as on 01-09-2021
LDPE ($+20),1380
LLDPE ($-10),1100
HD Inj ($NC),1040
HD Blow ($NC),1050
HD Film ($NC),1070
PP Raff ($NC),1115
PP Film ($NC),1130
PPCP ($NC),1135

CHINA DOMESTIC as on 01-09-2021
PVC(¥+100),9750
LDPE (NC),11300
LLDPE      (¥-50),8300
HD FILM    (¥-50),8550
PP RAFFIA  (¥-125),8350

Go to top