پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

افتخارآفرینان صنایع پلیمر در کرمان
صادرکنندگان برگزیده سال 99 در استان کرمان

 

 

افتخارآفرینان صنایع پلیمر در کرمان صادرکنندگان برگزیده سال 99 در استان کرمان

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

افتخارآفرینان صنایع پلیمر در کرمان
صادرکنندگان برگزیده سال 99 در استان کرمان


◾️بابک شایسته: رنگدانه سیرجان
◾️رضا زیدآبادی: نانونخ و گرانول سیرجان
◾️حسین افرازی: ویژگان بسپار شرق

Go to top