پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

صورتجلسه نشست مدیران وزارت نفت و صمت با مدیران بورس و بانک مرکزی در خصوص محصولات پتروشیمی/ 23 دی ماه

 

صورتجلسه نشست مدیران وزارت نفت و صمت با مدیران بورس و بانک مرکزی در خصوص محصولات پتروشیمی/ نوشدارو پس از مرگ سهراب

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

صورتجلسه نشست مدیران وزارت نفت و صمت با مدیران بورس و بانک مرکزی در خصوص محصولات پتروشیمی/ 23 دی ماه

صورتجلسه نشست مدیران وزارت نفت و صمت با مدیران بورس و بانک مرکزی در خصوص محصولات پتروشیمی/ نوشدارو پس از مرگ سهراب

Go to top