پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

مصوبات پنجاه و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

مصوبات پنجاه و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

مصوبات پنجاه و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

Go to top