پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید + شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی ها عامل توزیع مواد پتروشیمی شد

 

صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید + شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی های تامین نیاز عامل توزیع مواد پتروشیمی شد

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید

◾️این احتمال بسیار قوی است که با لابی شرکت بازرگانی پتروشیمی حق رای اتاق بازرگانی در کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به این شرکت برسد که  با توجه به شرایط فعلی فرقی به حال صنایع پایین دستی نمی کند  (در مجموع آرا خیلی رای پراهمیتی هم محسوب نمی شود)
◾در جلسه 13 دی  ماه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مقرر شد شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی های تامین نیاز به توزیع محصولات پتروشیمی بپردازند

Go to top