پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

مصوبات پنجاهمین کارگروه تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

کارگروه تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

مصوبات پنجاهمین کارگروه تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

Go to top