پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
يكشنبه 17 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

نکات مهم دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (ابلاغیه اول دی ماه 99)

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir):

نکات مهم دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (ابلاغیه اول دی ماه 99)

 

◾️سعی کردیم بخش هایی از این دستورالعمل را به صورت جداگانه بررسی کنیم
◾️به هر حال ابلاغیه مهمی هست و لازم است توسط ذینفعان چند بار مطالعه شود

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 1

صادرات محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی) صرفا باید توسط واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی و یا توسط شرکت های حقوقی دارنده تاییدیه رسمی ار تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی صورت پدیرد.

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 2

نقش پررنگ اتحادیه سراسری و تعاونی های تامین نیاز تحت پوشش اتحادیه

◾️در ابلاغیه جدید توزیع محصولات پتروشیمی با محوریت تعاونی های تامین نیاز است که این تعاونی ها زیر مجموعه اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی هستند.
◾️تعاونی های تامین نیاز و یا شرکت بازرگانی در این دستورالعمل اختصارا عامل توزیع محصولات پتروشیمی هستند که مسوولیت خرید و توزیع محصولات پتروشیمی را برعهده دارند
◾️شرکت بازرگانی در این دستورالعمل به شرکتی گفته می شود که بر اساس قانون تجارت تشکیل شده و براساس مجوز کمیته تخصصی پتروشیمی به فعالیت در حوزه صنایع پتروشیمی می پردازد

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

تصویر یک

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

تصویر 2

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

تصویر 3

 

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  -3

واردات محصولات پتروشیمی فقط توسط تولید کننده محصولات پتروشیمی

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 4

هرگونه خرید و فروش و واگذاری محصولات پتروشیمی توسط کارگزاری ها یا سایر اشخاص غیر واجد ممنوع بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات مشمول مجازات موضوع ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی یا سایر تخلفات موضوعه برخورد خواهد شد

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 5
قیمت پایه محصولات پتروشیمی و هشت تبصره

95 درصد * قیمت فوب ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی * میانگین ماهانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 6

◾️حمل یا نگداری محصولات پتروشیمی به محل یا در محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی متعلق به مالک کالا ممنوع
◾️هر گونه خرید و فروش و واگذاری محصولات پتروشیمی ممنوع
◾️وظیفه شرکت های حمل و نقل تطبیق مقصد بارنامه

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 7

◾️هر گونه اقدام جهت بازاریابی، خرید و فروش محصولات پتروشیمی در سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی ممنوع
◾️◾️اطلاع رسانی در مورد قیمت های منتسب به بازار ممنوع
◾️محصولات تولیدی پتروشیمی مشمول ضوابط قیمت گذاری

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 

 

ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی  - 8

چند تبصره مهم در خصوص عاملان توزیع محصولات پتروشیمی

 

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

Go to top