پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
چهارشنبه 13 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

صورت جلسات چهل و هشتم و چهل و نهم کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 

 کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

صورت جلسات چهل و هشتم و چهل و نهم کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

Go to top