تاریخ جدید نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات 13 تا 16 دی ماه 99

 

 

 

تاریخ جدید نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تاریخ جدید نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات 13 تا 16 دی ماه 99

تاریخ برگزاری این  دوره نمایشگاه مورخ  1399/10/13(13 دی ماه 99)  لغایت  1399/10/16(16 دی ماه 99)  می باشد